ชื่อหนังสือ  
79 โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียน แสดง 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร แสดง 
คนล่าจันทร์ แสดง 
เศรษฐกิจพอเพียง แสดง 
สมบัติของผู้ดี แสดง 
ดวงใจใยดี แสดง 
100 โรคหายด้วยสมุนไพร แสดง 
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม แสดง 
Coffee Ban ทำเองได้ ไม่ต้องเข้าแถวรอ แสดง 
ขนมปังเสริมรายได้ แสดง 
ปาเต๊ะศาสตร์ เล่ม 3 แสดง 
ตำแหน่งลายผ้าผืนกับการตัดเย็บ แสดง 
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ แสดง 
่เทพชุมนุม แสดง 
จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจด้วยเครือข่าย แสดง