ชื่อหนังสือ  
สำนวนอังกฤษ-สำนวนไทย แสดง 
เทคนิคและประสบการณ์งานวิจัยทางการศึกษา แสดง 
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 แสดง 
100 สุดยอดไอเดียการขาย แสดง 
Photoshop Plug-in 200เทคนิคสร้าง Special Effect ขั้นเทพ แสดง 
พระมหากษัตริย์ไทย:กรุงรัตนโกสินทร์ แสดง 
เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2006 แสดง 
ผีเสื้อและสายรุ้ง แสดง 
เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ แสดง 
บ้านฟ้าใส แสดง 
ชีวิตศิษย์วัด แสดง 
มารยาทงาม แสดง 
มนต์สาปมัมมี่ แสดง 
สักวันหนึ่งดอกไม้จะบาน แสดง 
รวมเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แสดง