ชื่อหนังสือ  
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
ปั้นครู เปลี่ยนโลก แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง แสดง 
ปั้นครู เปลี่ยนโลก แสดง 
ปั้นครู เปลี่ยนโลก แสดง 
สร้างและขายสติกเกอร์ไลน์ทำรายได้ไม่รู้จบ แสดง 
ปั้นครู เปลี่ยนโลก แสดง 
การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ แสดง