ชื่อหนังสือ  
พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ แสดง 
โคลงโลกนิติ แสดง 
เทคนิคการกัดกระจก แสดง 
สงครามความงาม แสดง 
สงครามความงาม แสดง 
ประพาศภาษา แสดง 
การเจริญสมาธิแบบปล่อยวาง แสดง 
กิยอยู่ง่าย สไตล์วิกรม แสดง 
คิดถึงแม่ แสดง 
เรื่องเล่าชาวพันธ์ อา แสดง 
บทสวดมนต์ แสดง 
นักคิดและนักวิทยาศาสตร์ แสดง 
วิกฤติรัก เทวดาซาตาน แสดง 
พูดภาษาญี่ปุ่น แสดง 
พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ แสดง