ชื่อหนังสือ  
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ แสดง 
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ แสดง 
อาหารฝรั่งทำขาย แสดง 
สถานที่ขอพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปลี่ยนชีวิตในข้ามวัน แสดง 
การร้อยมาลัยดอกไม้สด แสดง 
สอยอย่างไรให้คิดเป็น แสดง 
การบัญชีตั๋วเงิน แสดง 
การจับจีบผ้าติดโต๊ะ แสดง 
คำและส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษ แสดง 
ภาษาธุรกิจ แสดง 
วัสดุตัดเย็บและการดูแลรักษาแบบมืออาชีพ แสดง 
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา แสดง 
เริ่มจากศูนย์ แสดง 
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น แสดง 
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ แสดง