ชื่อหนังสือ  
ธรรมดี มีแต่ได้ แสดง 
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอก แสดง 
ฝึกวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน แสดง 
เครื่องแขวนดอกไม้ไทย แสดง 
พระพุทธเจ้า เล่ม ๗ แสดง 
ลูกรักลูกชัง แสดง 
ขนมจิ๋วจากดินไทย แสดง 
กายวิภาคศาสตร์ แสดง 
188 เคล็ดลับชะลอวัย แสดง 
สถานที่ขอพรศักดิ์สิทธ์เพื่อเปลี่ยนชีวิตในข้ามวัน แสดง 
โกศาปานไปฝรั่งเศษ แสดง 
ดั่งดวงตาคลับคล้าย แสดง 
ประชุมสุภาษิตพระร่วง แสดง 
dealing with difficult peple แสดง 
หนทางพิชิตมะเร็งแนวทางป้องกัน แสดง