ชื่อหนังสือ  
การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด แสดง 
การสื่อสารอย่างมีปีะสิทธิภาพ แสดง 
การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้านานาชนิด แสดง 
ตุ๊กตาแขวนแฟนซี แสดง 
ฉันจะทำชีวิตให้ดีขึ้นทุกๆวัน แสดง 
เมณูเด็ดอาหารจานเดียว แสดง 
หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน แสดง 
เอกลักษณ์ไทย แสดง 
ภาษาคนภาษาธรรม แสดง 
ของน่าใช้ผ้าต่อ แสดง 
การจัดการความสัมพันธุ์ แสดง 
ประดิษประดอยการเป๋าสตางค์ แสดง 
รวมทะเลเอเชีย แสดง 
เทคนิคและลวดลายการปักผ้า แสดง 
การบัญชีการเงิน แสดง