ชื่อหนังสือ  
เรื่องเล่าชาวพันธุ์ แสดง 
พูดตรงจุดแล้สได้ตรงใจ แสดง 
การบริหารการตลาด แสดง 
เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ แสดง 
ของชำร่วยและของที่ระลึก แสดง 
หลักนักพูด แสดง 
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง แสดง 
สรรค์สร้างงานสวยด้วยศิลปะโมเสก แสดง 
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเนรียนนอก แสดง 
เทคนิคการปฎิบัติงานสำนักงาน แสดง 
คู่มือปาล์มประดับ แสดง 
โครงงานศิลปะ แสดง 
เทคนิคการระบายสีน้ำ แสดง 
ศิลปะไหมมัดหมี่ แสดง 
ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก แสดง