ชื่อหนังสือ  
เส้นสายลายไทยชุดสิงห์สาราสัตว์ แสดง 
ข้ามฝั่งแห่งฝัน แสดง 
ใต้เมฆที่เมฆใต้ แสดง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆ แสดง 
กับข้าวเมณูยอดนิยม แสดง 
หูหนวกหูตึงจิตวิทยาคลีนิค แสดง 
เมื่อแกะดำทำธุรกิจ แสดง 
คุณค่าการตลาดท้าทายความสำเร็จธุรกิจยุคใหม่ แสดง 
หลักการบัญชี แสดง 
พื้นฐานกับงานศิลปิน แสดง 
ชำแหละ sigma แสดง 
ความปลอดภัยจากอาหาร แสดง 
การวางแผนบัญชี แสดง 
องค์การการค้าโลก แสดง 
การควบคุม แสดง