ชื่อหนังสือ  
การแสวงประโยนช์และโอกาส แสดง 
กลไกของตลาดการเงิน แสดง 
คู่มือปาล์มประดับ แสดง 
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี แสดง 
บริหารลูกค้า แสดง 
รวมสุดยอดแนวคิด แสดง 
มารยาทของการพูดโทรศํพท์ แสดง 
มนต์คลายโกรธ แสดง 
ตามรอยสมเด็จพระนเรศวธมหาธาช แสดง 
ไอรักคืออะไร แสดง 
การเมืองการปกครอง แสดง 
การบริหารคนดื้อ แสดง 
เปลี่ยนตัวอย่างให้เป็นอย่างที่อยากเป็น แสดง 
มังกรฝ่ามรสุม แสดง 
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้อง แสดง