ชื่อหนังสือ  
intergrity management แสดง 
ลักษณะชีวิต2สู่ความสำเร็จ แสดง 
นิสัยอุตสาหกรรมปัจจัยสู่ความสำเร็จ แสดง 
คิด พูด ทำ แสดง 
ปริศนาพาสนุก แสดง 
จากอดีตถึงปัจุบัน ความสัมพันธ์ ไทย-ตุรกี 50ปี แสดง 
จากอดีตถึงปัจุบัน ความสัมพันธ์ ไทย-ตุรกี 50ปี แสดง 
การบัญชีขั้นกลาง แสดง 
ทุ่งดินดำ แฟ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แสดง 
ถอดรหัสฮัจฉริยะ mindgame แสดง 
ถอดรหัสฮัจฉริยะ mindgame แสดง 
Eq ดีใน 7 วัน แสดง 
เมื่อตกเป็นผู้คต้องหาแก้ปัญหาอย่างไร แสดง 
หลักการอังกฤษฉบับสมบูรณ์ แสดง 
การโปรแกรมภาษา C++ แสดง