ชื่อหนังสือ  
ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น แสดง 
คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล แสดง 
ลวดลายสร้างสรรค์ภาพดอกไม้ แสดง 
พินิจภาษา เล่น2 แสดง 
สุดยอดผู้จัดการฝ่ายขาย แสดง 
แสงส่องใจ แสดง 
มนต์คลายโกรธ แสดง 
รวมสุดยอดเทคนิคฟิสิกส์ แสดง 
มราวาสบรรลุธรรม แสดง 
คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล แสดง 
การบริหารอุตสาหกรรมบริการ แสดง 
ฉันรักเมืองไทย แสดง 
เย็นสบายชายน้ำ แสดง 
ระเริงชล แสดง 
แม่เล่าให้ฟัง แสดง