ชื่อหนังสือ  
บัญญัติ 10 ประการเพื่องานและชีวิต แสดง 
ดอกรักที่โรยรา แสดง 
ญี่ปุ่นฉบับประเป๋า แสดง 
เถาไม้หอม แสดง 
ตายเย็น แสดง 
แม่เล่าให้ฟัง แสดง 
แรงอธิษฐาน แสดง 
มังกรคู่สู้สิบทิศ แสดง 
สุนทรภู่ แสดง 
งานเนารูด แสดง 
เรียนอังกฤษจากหนังรางวัล แสดง 
เคมีพื้นฐาน แสดง 
เคมีทั่วไป แสดง 
คู่มือทางชีวเคมี แสดง 
จริยธรรมทางธุรกิจ แสดง