ชื่อหนังสือ  
การจัดดอกไม้ แสดง 
หลักการสอนฉบับปรับปรุง แสดง 
สุดยอดวิธีสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แสดง 
ระบบนิเวศในพาข้าว แสดง 
BASIC DESIGN แสดง 
คัมภีร์ JAYA แสดง 
พลังของแผ่นดิน แสดง 
เทคนิคการเรียนรู้วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน แสดง 
สมุนไพร ความดันโลหิตสูง แสดง 
สุขได้แม้ข้อเสื่อม แสดง 
วาดเส้นพื้นฐาน แสดง 
การบัญชีต้นทุน แสดง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แสดง 
พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา แสดง 
ประวัติศาสตร์สมัยต่างๆ แสดง