ชื่อหนังสือ  
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แสดง 
หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา แสดง 
เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ แสดง 
การจัดการบ้านการเรือน แสดง 
หมอคู่บ้าน แสดง 
เคล็ดลับการซื้อประกันชีวิต แสดง 
การบริหารแบบโลจิสติกส์ แสดง 
โครงการบูรณาการทางสังคมและพัฒนาธุรกิจศิลปหัตถกรรมและการแสดงพื้นบ้านกลุ่มสงขลา-สตูล แสดง 
สะดุดโลก แอนิเมชั่น แสดง 
วาดเส้นพื้นฐาน แสดง 
ฉีกขนมแอนิเมชั่น แสดง 
การปั้นดินน้ำมันรูปสัตว์ แสดง 
การตัดเล็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน แสดง 
การรับฟังพยานหลักฐาน แสดง 
เศรษญศาสตร์สุขภาพ แสดง