ชื่อหนังสือ  
พระราชปฏิพัทธ์ในมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง แสดง 
จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ แสดง 
พระสุพรรณกัลยาจากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์ แสดง 
ประวัติศาสตร์ประติมากรรม แสดง 
เผชิญหน้าเทพเจ้า แสดง 
รักที่สุด คือในหลวง ห่วงที่สุดคือแผ่นดิน แสดง 
ปริศนา ประวัติศาสตร์โลก แสดง 
การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว แสดง 
รวมศัพท์ที่มักออกสอบ toeic แสดง 
ประวัติศาสตร์และศิลปะสุโขทัย การท่องเที่ยว แสดง 
พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ แสดง 
งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน ศิลปะอยุธยา แสดง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม แสดง 
South america antarctica แสดง 
เที่ยวตามใจชอบสิงคโปร์ แสดง