ชื่อหนังสือ  
จิตรกรรมล้านนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต แสดง 
trip to germany แสดง 
คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน แสดง 
ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลีระดับต้น แสดง 
เที่ยวรัสเซีย แสดง 
เกาหลี เล่มเดียวรู้เรื่อง แสดง 
นิทานพญาแถน แก่นตำนานอาเซียน แสดง 
พระบรมราชีนีและเจ้าจอมมารดา แสดง 
let go italy แสดง 
ฮ่องกง มาเก๊า แสดง 
ิอิตาลี เล่มเดียวเที่ยวได้จริง แสดง 
Mexico central america แสดง 
ออสเตรีย เช็ก ฮังการี แสดง 
คู่มือนักเดินทาง ฮ่องกง hong kong แสดง 
คู่มือเดินทางอียิปต์ แสดง