ชื่อหนังสือ  
คู่มือการเดินทางเมียนมาร์ แสดง 
คู่มือนักเดินทางฟินแลนด์ แสดง 
อยุธยาไปมาแล้ว แสดง 
ไต้หวัน เล่มเดียวเที่ยวทั่วเกาะ แสดง 
เที่ยวปารีส และเมืองรอบ ๆ แสดง 
คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา แสดง 
เที่ยวตามใจชอบ เกาหลีโซลและเมืองโดยรอบ แสดง 
ภาษาพาเที่ยว จีน แสดง 
โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง แสดง 
เที่ยวไม่ง้อไกด์ มาเลเซีย แสดง 
เที่ยวลาวม่วนหลาย แสดง 
เที่ยวโครเอเชีย สโลวีเนีย แสดง 
มหาสงคราม 9ทัพ แสดง 
trip to korea แสดง 
ราชวงศ์คองบอง แสดง