ชื่อหนังสือ  
สนทนา ฝรั่งเศล ลัดทันใจ แสดง 
survivor plus แสดง 
พระบรม มหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย แสดง 
คู่มือนักเดินทางอินโดนีเซีย แสดง 
เก่งศัพท์ฝรั่งเศล 3000 ใน 30 วัน แสดง 
เก่งสนทนาภาษาเกาหลีกับ korean for daily conversation แสดง 
เก่งสนทนาภาษาเกาหลีกับ korean for daily conversation แสดง 
เที่ยวทั่วไทย น่าน แสดง 
เที่ยวทั่วไทย เลย แสดง 
เที่ยวทั่วไทย นครราชสีมา แสดง 
เที่ยวทั่วไทย นครนายก แสดง 
เที่ยวทั่วไทย ลพบุรี สระบุรี แสดง 
เที่ยวทั่วไทย ระยอง แสดง 
เที่ยวทั่วไปย ตาก แสดง 
เที่ยวทั่วไทย จันทบุรี แสดง