ชื่อหนังสือ  
เนรมิตชุมชนอออนไลด์ ด้วย php BB แสดง 
นาฎศิลป์ไทยการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง แสดง 
นาฎศิลป์ไทย มาเรียนรำวงกันเถอะ. แสดง 
นาฎศิลป์ไทย มาเรียนรำวงกันเถอะ ฉบับบรรเลงด้วยดนตรี แสดง 
นาฎศิลป์ไทย มาเรียน รำวงกันเถอะ ฉบับบรรเลงด้วยดนตรีสากล แสดง 
นาฎศิลป์ไทย แสดง 
ธรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน. แสดง 
เทคนิคการเต้นบัลเล่ต์. แสดง 
เทียบชั้น 5 โปรแกรมมีเดียเพลเยอร์ สุดเจ๋ง แสดง 
ที่สุดลีลาศสุนทราภรณ์ชาวคณะสุนทราภรณ์. แสดง 
ที่ระลึก 50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แสดง 
ทักษะการอ่านโทเฟิล Toefl Reading Comprehension แสดง 
ทักษะการฟังโทเฟิล Toefl Listening compre hension 1 แสดง 
ทักษะการฟังโทเฟิล Toefl Lisfening compre hension 2 แสดง 
เตรียมสอบ IELTS TAPE1 แสดง