รายละเอียดหนังสือ
ขุนช้าง-ขุนแผน
ผู้แต่ง : เปรมเสรี
สำนักพิมพ์ : รวมสาส์น
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 895.911 ป57
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ป57
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทะ
ปีที่พิมพ์: 2507
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9742460507
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***