รายละเอียดหนังสือ
อลังการงานจัดดอกไม้
ผู้แต่ง : เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
สำนักพิมพ์ : เศรษฐศิลป์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 745.92 ศ57
เลขเรียกหนังสือ : 745.92 ศ57
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 190
เลข ISBN: 9789748354545
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***