รายละเอียดหนังสือ
a new business letter
ผู้แต่ง : อ.กิติ เวชสุภาพงษ์
สำนักพิมพ์ : เอ็ดดูเคชั่น
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 808.0666ก.64
เลขเรียกหนังสือ : 808.0666ก.64
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9748506592
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***