รายละเอียดหนังสือ
คำผวนรวมบทความวิชาการ
ผู้แต่ง : สนิท บุญฤทธิ์
สำนักพิมพ์ : สวีริยาสาส์น
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 495.918 ส15 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 495.918 ส15
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9742981043
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***