ชื่อเรื่อง  
ปฏิบัติการ Visual Basic สำหรับ Common Windows แสดง 
บัลเล่ต์สำหรับเด็ก. แสดง 
บันทึกไว้ในแผ่นดินสาธิตการขับร้องเพลงไทยเดิมเบื้องต้น แสดง 
บันทึกไว้ในแผ่นดินมาตรฐานกรมศิลปากร บรรเลงเพลงไทยเดิม แสดง 
บันทึกไว้ในแผ่นดินมาตรฐานกรมศิลปากร แสดง 
บันทึกไวในแผ่นดินเพลงปลุกใจรักชาติ. แสดง 
บันทึกไว้ในแผ่นดินการแสดงการละเล่นเพลงพื้นบ้านชุดเต้น... แสดง 
บรรเลงเพลงลีลาสสุนทรณ์ แสดง 
บันทึกไว้ในแผ่นดิน สาธิตการสอนท่ารำนาฎศิลป์ไทย แสดง 
บรรเลงเพลงลีลาศสุนทราภรณ์ แสดง 
บรรเลงเพลงไทยเดิม ชุด เพลงฟังสบาย ๆ 3 แสดง 
บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า9 แสดง 
บทอาขยายภาษาไทย แสดง 
บทอาขยานภาษาไทย แสดง 
บทเรียนภาษาอังกฤษ ชุด Miscellany แสดง