ชื่อหนังสือ  
บราวนี่ แสดง 
ประพาสราชสถาน แสดง 
ธรรมดี มีแต่ได้ แสดง 
ไทยเที่ยวพม่า แสดง 
คิดด้วยภาพ แสดง 
ยอดนักขาย แสดง 
ทฤษฎีและกลยุทธิ์และพัฒนาสังคม แสดง 
วันครู แสดง 
ทั้งชีวิตลูกจ้าง บุกเบิกเส้นทางเกมเศรษฐี แสดง 
แสงหนึ่ง ส่องสว่าง แสดง 
องค์กรเปลี่ยน แสดง 
ผมจะเป็นคนดี แสดง 
ศิลปะในชีวิตประจำวัน แสดง 
มหาอำนาจยานยนต์ แสดง 
ศิลปะการผูกมิตรพิชิตใจคน แสดง