ชื่อหนังสือ  
พิษภัยในอาหาร แสดง 
พัฒนาทักษะผู้นำแบบมืออาชีพ แสดง 
พระมหากษัตริย์ไทยสุโขทัย แสดง 
ธรรมะธรรมชาติ แสดง 
พจนานุรมกฎหมาย แสดง 
การเขียนบทโฆษณา แสดง 
ประวัติศาสตร์กฏหมายไทย แสดง 
คู่มือ SMES แสดง 
ทางสายอิสระภาพของการศึกษาไทย แสดง 
เรียนภาษาอังกฤษกันเข้าไปแต่พูดไม่ได้สักที แสดง 
มาหยารัศมี แสดง 
ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย แสดง 
เอกลักษณะของชาติ แสดง 
Think smart act smart แสดง 
มนุษย์สัมพันธ์ แสดง