รายละเอียดหนังสือ
ศิลปะการพับกระดาษ
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
สำนักพิมพ์ : วาดศิลป์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 745.924 ศ111 ฉ1 แผนกคหกรรม
เลขเรียกหนังสือ : 745.924 ศ111 ฉ1
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9789741686797
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***