ชื่อหนังสือ  
สรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์ แสดง 
การเขียนภาพประกอบด้วยสีโปสเตอร์ แสดง 
ศิลปะการเขียน สัตว์หิมพานต์ วิจิตรศิล แสดง 
ประติมากรรมคนเหมือน แสดง 
การเขียนโปรแกรมด้วย java แสดง 
การเขียนโปรแกรมด้วย java แสดง 
วาดเส้นพื้นฐาน แสดง 
วาดเส้นแรเงา แสดง 
เทคนิคการเขียนภาพฉายาลักษณ์ด้วยสีน้ำมัน แสดง 
วาดเส้น วาดทิวทัศน์ แสดง 
ปฏิบัติการสีอะครีลิค แสดง 
ตัวพระ-นางในศิลปะไทย แสดง 
ทฤษฎีสี แสดง 
ฝึกวาดลายไทย เล่ม2 แสดง 
สอบติดองค์ประกอบศิลป์ แสดง