ชื่อหนังสือ  
การพึ่งตน แสดง 
ธรรม แสดง 
ประทีปแห่งทวีปเอเชีย แสดง 
ธรรมะกับการเมือง แสดง 
ธรรมะรักษาจิตผู้สูงอายุ แสดง 
พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ แสดง 
Brand Royalty 100 สุดยอดแบรนด์โลก แสดง 
สังคมวิทยาเมือง แสดง 
มหาบัณทิตแห่งมิถิลานคร แสดง 
เคลโทร่า เศวสท์ แสดง 
พินิจภาษา แสดง 
เปลี่ยนมุมเปลี่ยนชีวิต แสดง 
ภาษาอังกฤษ แสดง 
พจนานุกรมคำเหมือน แสดง 
มรรยาท แสดง