รายละเอียดหนังสือ
คำศัพท์ไทยที่มักอ่านผิด
ผู้แต่ง : เอกรัตน์ อุดมพร
สำนักพิมพ์ : พิมพ์พัฒนาศึกษา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 495.918 อ51 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 495.918 อ51
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 50
เลข ISBN: 9789745236516
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***