รายละเอียดหนังสือ
รู้จักอนุมูลอิสระ
ผู้แต่ง : เอมอร ตรีภิญโญยศ
สำนักพิมพ์ : เอ็ดดูเคชั่น
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.302 อ46 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 641.302 อ46
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 155
เลข ISBN: 9789740493921
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***