รายละเอียดหนังสือ
การบริหารระบบข้อมูลโลจิสติกส์
ผู้แต่ง : คำนาย
สำนักพิมพ์ : โฟกัสมีเดีย แอนด์พัลลิชชิ่ง
หมวด : A02 2563 แผนกโลจิสติกส์
หมู่ : 658.5 ค211ก. แผนกโลจิสติกส์
เลขเรียกหนังสือ : 658.5 ค211ก.
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 175
เลข ISBN: 9789740692546
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กรกฏาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035219ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***