รายละเอียดหนังสือ
การจัดการโลจิสติกส์มิติซัพพลายเชน
ผู้แต่ง : ฐาปนา บุญหล้า
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
หมวด : A02 2563 แผนกโลจิสติกส์
หมู่ : 658.5 ฐ21ก แผนกโลจิสติกส์
เลขเรียกหนังสือ : 658.5 ฐ21ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 320
เลข ISBN: 9786160810697
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 กรกฏาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035379ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***