รายละเอียดหนังสือ
warehouse management
ผู้แต่ง : gwynne richards
สำนักพิมพ์ : koganpage
หมวด : A02 2563 แผนกโลจิสติกส์
หมู่ : 658.5 G-w แผนกโลจิสติกส์
เลขเรียกหนังสือ : 658.5 G-w
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: british library
ปีที่พิมพ์: 2014
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1925
เลข ISBN: 9780749479770
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 กรกฏาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035380ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***