รายละเอียดหนังสือ
สมุดภาพลายรดน้ำ วัดนางนองวรวิหาร
ผู้แต่ง : เศรษมันตร์ กาญจนกุล
สำนักพิมพ์ : วีพริ้นพ์
หมวด : D12 ง2564 แผนกวิจิตรศิลป์
หมู่ : 751.42 ส16ล แผนกวิจิตรศิลป์
เลขเรียกหนังสือ : 751.42 ส16ล
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 9786164295339
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 24 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035393ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***