รายละเอียดหนังสือ
เทคนิคการเขียนภาพฉายาลักษณ์ด้วยสีน้ำมัน
ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไชยกาล
สำนักพิมพ์ : เศรษฐศิลป์
หมวด : D12 ง2564 แผนกวิจิตรศิลป์
หมู่ : 751.42 ท59ท แผนกวิจิตรศิลป์
เลขเรียกหนังสือ : 751.42 ท59ท
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9786167376448
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 25 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035406ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***