รายละเอียดหนังสือ
100 things every presenter needs to know about people
ผู้แต่ง : weinschenksusan m.
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
หมวด : D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่ : 658.452 w-o แผนกการตลาด
เลขเรียกหนังสือ : 658.452 w-o
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2013
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 320
เลข ISBN: 9786162873447
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035613ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***