รายละเอียดหนังสือ
personalized marketing การตลาดแบบรู้ใจ
ผู้แต่ง : ณัฐพล ม่วงดำ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
หมวด : D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่ : 658.83 ณ6พ แผนกการตลาด
เลขเรียกหนังสือ : 658.83 ณ6พ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 225
เลข ISBN: 9786161832605
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035617ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***