รายละเอียดหนังสือ
design to grow
ผู้แต่ง : david butler
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นบุ๊ค
หมวด : D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่ : 658.4063 d51d แผนกการตลาด
เลขเรียกหนังสือ : 658.4063 d51d
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2015
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 265
เลข ISBN: 9786162874282
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035624ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***