รายละเอียดหนังสือ
การตลาดที่ดี เริ่มต้นที่การให้
ผู้แต่ง : เจย์ เบเออร์
สำนักพิมพ์ : อัมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
หมวด : D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่ : 658.812 จ51ก แผนกการตลาด
เลขเรียกหนังสือ : 658.812 จ51ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 225
เลข ISBN: 978616825294
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035541ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***