รายละเอียดหนังสือ
ขายงานให้ได้งาน
ผู้แต่ง : รสสุคนธ์ โมรินทร์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
หมวด : D05 ง2564 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
หมู่ : 658.85 ร18ข แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
เลขเรียกหนังสือ : 658.85 ร18ข
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 225
เลข ISBN: 9786161832391
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035710ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***