รายละเอียดหนังสือ
basic accounting การบัญชีเบื้องต้น
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา
สำนักพิมพ์ : เอมพันธ์
หมวด : ap010/2564 การบัญชีเบื้ิองต้น
หมู่ : 657 ก27บ แผนกวิชาการบัญชี
เลขเรียกหนังสือ : 657 ก27บ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 149
เลข ISBN: 9786160721849
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035876ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***