รายละเอียดหนังสือ
อุตสาหกรรมการบิน และการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
สำนักพิมพ์ : เพรส แอน ดีไซน์
หมวด : D01 ง2564 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่ : 387.706 บ43อ แผนกการท่องเที่ยว
เลขเรียกหนังสือ : 387.706 บ43อ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9749365259
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035981ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***