รายละเอียดหนังสือ
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธิ์
ผู้แต่ง : คำนาย อภิปรัชญาสกุล
สำนักพิมพ์ : โฟกัสมีเดีย แอนด์พัลลิชชิ่ง
หมวด : A02 2563 แผนกโลจิสติกส์
หมู่ : 658.506 ค211ก แผนกโลจิสติกส์
เลขเรียกหนังสือ : 658.506 ค211ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 500
เลข ISBN: 9786167880174
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035345ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***