รายละเอียดหนังสือ
ศัพท์มัคคุเทศก์
ผู้แต่ง : ต่อพงศ์ แจ่มทวี
สำนักพิมพ์ : ธรรมศาสตร์
หมวด : D01 ง2564 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่ : 428.1 ต19ศ แผนกการท่องเที่ยว
เลขเรียกหนังสือ : 428.1 ต19ศ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 299
เลข ISBN: 9786164743939
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036189ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***