รายละเอียดหนังสือ
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1-7
ผู้แต่ง : รชพร จันทร์สว่าง
สำนักพิมพ์ : สุโขทัยธรรมาธิราช
หมวด : D01 ง2564 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่ : 333.7 ร13ก แผนกการท่องเที่ยว
เลขเรียกหนังสือ : 333.7 ร13ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 9786161619800
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036186ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***