รายละเอียดหนังสือ
การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา
ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวานิช
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์
หมวด : D05 ง2564 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
หมู่ : 370.72 ส17ก แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
เลขเรียกหนังสือ : 370.72 ส17ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 400
เลข ISBN: 9789740339267
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036199ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***