รายละเอียดหนังสือ
Asean tourism การท่องเที่ยวอาเซียน
ผู้แต่ง : สัจจาวุฒิ รอดสำราญ
สำนักพิมพ์ : เอมพันธ์
หมวด : ap003/2564 การท่องเที่ยว
หมู่ : 338.4791 s112a แผนกการท่องเที่ยว
เลขเรียกหนังสือ : 338.4791 s112a
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 9786160721788
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036028ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***