รายละเอียดหนังสือ
contact info
ผู้แต่ง : rick obrien
สำนักพิมพ์ : design studio
หมวด : text d05 textbook department แผนกวิจิตรศิลป์
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: china
ปีที่พิมพ์: 2008
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 2350
เลข ISBN: 9781933492339
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1034851ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***